Restauratie Oude Delft

De restauratie door de aannemer van der Gun gaat met gezwinde spoed voorwaarts, het is mooi om te zien hoe de plannen een vorm , kleur en geur krijgen. Mooi element van mijn vak is dan ook de ronde over de bouwplaats. De kamers gaan

Lees meer...
Jouri Kalkhoven

Bouwsporen

Soms is het lastig om specifieke gebouwdelen te kunnen dateren, laat staan wie het ooit gemaakt heeft. Dan zijn er van die dagen dat het nalopen van de werkzaamheden cadeaux opleveren, waaronder de ondertekening van de werkzaamheden. PHG van den Broeke te Utrecht, bedankt, omstreeks

Lees meer...
Uitbreiding kerk kalque Delft

Presentatie schetsontwerp aanbouw kerk

Jouri Kalkhoven heeft in begin maart 2015 een presentatie gegeven over de ontwikkelde schetsontwerpen voor de gemeenschap van de vrije evangelische gemeente Maranatha te Hendrik-Ido-Ambacht. De reacties vanuit de kerkenraad zijn positief en het vervolg wordt binnenkort vorm gegeven.  

Lees meer...
restauratie Delft jouri kalkhoven kalque

Gevelherstel Oude Delft

De gevel van het gemeentelijke monument aan de Oude Delft te Delft wordt herstelt, de scheuren veroorzaakt door zettingsverschillen worden uitgetand verankerd en aangeheeld. Indrukwekkend om zo een gevel te doorzien. Lees meer op restauratie Oude Delft  

Lees meer...
Interieur Ontwerp Kalque, Jouri Kalkhoven

Oplevering Interieur OceanNet Nederland

Een indrukwekkend kantoor dat als uitgangspunt heeft dat de aandacht naar 2 punten gaat, de witte vlakken: 1.) het scherm, de presentatie van OceanNet en 2.) de tafel die staat voor de ontmoeting. OceanNet krijgt van over de hele wereld presentjes, de gele, uitgelichte blokken

Lees meer...

Fase II Restauratie Oude Delft 54 van start

De werkzaamheden voor de IIe fase van de restauratie zijn begonnen. Details als de deurbel blijven behouden.  

Lees meer...

Nieuw gezicht OceanNet, Papendrecht

Nu de oplevering nadert vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Een mooi staaltje vakwerk van de aannemer: van der Gun en de interieurbouwer: Kolk interieurs.

Lees meer...

Afronding eerste Fase Oude Delft

Van der Gun timmerwerken heeft de eerste fase van de restauratie afgerond.

Lees meer...

Restauratie Brielle

Bij een restauratie komt wel vaker wat in inboedel naar boven, maar nog nooit heeft de tijd schijnbaar zo lang stil gestaan.

Lees meer...

Haalbaarheidsonderzoek rijksmonument Brielle

Kalque maakt een Haalbaarheidsonderzoek voor een rijksmonument te Brielle waarbij een aantal mogelijkheden worden bekeken voor bewoning en gebruik.

Lees meer...

Opname Ep2 autoservices

Een opname geeft altijd een goed bouwkundig inzicht, maar soms ook mooie beelden in algemene zin.

Lees meer...

Voortgang restauratie Oude Delft

De restauratie van het oude bankgebouw aan de oude Delft is in volle gang. De eerste fase, het water en winddicht maken is afgerond en dinsdag 23 December opgeleverd. Momenteel worden de aanbestedingsstukken voor de tweede fase in gereedheid gebracht.  

Lees meer...