Ontwerp, bouwkundige controles en tekenwerk voor crematoria van Yarden