Restauratie Rotterdam Charlois

  • dijkwoning
  • architect
  • kalque bna
  • tekening voor restauratie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Restauratie Rotterdam Charlois

Charlois

Kalque ontwikkelt een plan om een dijkwoning – annex kantoor, voormalig museum, te herbestemmen. Waarbij de oude waardevolle elementen en het aangezicht restauratief zullen worden aangepakt. De dijkwoning stamt uit het eind van de negentiende eeuw en heeft de ontwikkeling van Rotterdam op de voet kunnen volgen. Waarbij je eerst over de maas en de uiterwaarden kon uitkijken is Charlois nu volledig omringd door flats en de havens. Het gebouw bevindt zich tegen de oude dijk en de oude dorpskern aan. De tweespalt van het gebouw is heel bijzonder, kijk je de ene kant op dan is het louter industrie, de andere kant is een dorpje met een kerk, een parkje en rust.

Aan dit project werkt: Hester Stuivenberg

 

hoogwaardig verduurzamen in Den Haag
verduurzamen en restaureren
architect amsterdam
dijkwoning
verbouwing pakhuis tot woning