Restauratie Oude Delft

  • Restauratie Kalque, Delft koninklijke Porceleyne Fles
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Restauratie Oude Delft

Kalque heeft een pand, gemeentelijk monument uit begin 20 ste eeuw gerestaureerd, een voormalig bankgebouw dat als woonhuis diende tot huisvesting.

In de initiële fase heeft Kalque als Delftse architect een concept ontwikkeld in combinatie met een schetsplan voor huisvesting van een Delfts ingenieursbureau. Na een analyse van opbrengsten en lasten is voor een verhuur in wooneenheden gekozen. Kalque heeft de Ontwerp, bestek en uitvoeringstekeningen gemaakt.

De restauratie staat in het teken van reversibele ingrepen die het huidige interieur en gevels moeten conserveren. De tweede fase  betekend het invoegen van een interieur dat bewoning voor studenten mogelijk maakt. De eigenaar van het pand, de studentenvereniging Sint Jansbrug, hebben het pand begin 2014 aangekocht. Kalque heeft de bestaande situatie nauwkeurig ingemeten en bouwtechnisch beoordeeld.

Tijdens de werkzaamheden deed Kalque de directievoering samen met bestuursleden van de vereniging en stichting.

Tot slot zal er een lange termijn onderhoudsplan opgesteld worden zodat deze prachtige woning in een goede staat kan blijven verkeren.

 

 

Project: Oude Delft 54

Opdrachtgever: Sint Jansbrug

Oplevering: Juni 2015

Hoofdaannemer: Van der Gun, Alblasserdam

Aan dit project werkt mee: PKW  Architecten- en bouwadviesbureau, Delft

 

Foto’s: Voorpagina: Lucas van der Wee,  de laatste 3 door Geert Niermeijer, de rest door Jouri Kalkhoven.

hoogwaardig verduurzamen in Den Haag
verduurzamen en restaureren
architect amsterdam
dijkwoning
verbouwing pakhuis tot woning