Tender wijkverduurzaming Stadlander

  • 1

Tender wijkverduurzaming Stadlander

Kalque | Architectuur & Ontwerp werkt in een consortium aan het ontwikkelen van een energiezuinige renovatieoplossing die in de geest van cradle-to-cradle past en een energie-sprong inhoudt voor de woningen. De bewoners worden daarbij betrokken en zij participeren in het gehele proces. Daarmee willen we een duurzaam antwoord bieden voor renovatie en restauratievraagstukken. Daarbij werkt Kalque nauw samen met een Adviesbureau en andere partijen.

 

hoogwaardig verduurzamen in Den Haag
renovatie kerk
complex renovatie
verbouwing pakhuis tot woning