vergunningen

Een veelgestelde vraag aan ons is of de plannen die mensen hebben een vergunning vereisen, vaak is dit een vraag die niet eenduidig is te beantwoorden.

Voor particulieren met beperkte plannen is veelal het antwoord te vinden op: het omgevingsloket, de vergunningcheck

beschermd stadsgezicht

Wijzigingen aan woningen of gebouwen met gevels in beschermd stadsgezicht, zijn vaak beperkt in de regelgeving. Dat gaat vaak al over de kleur van bijvoorbeeld kozijnen en de vorm van dakpannen. Wat de eisen zijn staat in de bestemmingsplannen van de gemeente, te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

monumenten

Betreffen de plannen een wijziging aan een monument van gemeente- of rijkswege dan is een vergunning of een melding sowieso een vereiste. De beste  stap is om een eerste plan, in een vroeg stadium voor te leggen aan de monumenten commissies van een gemeente. Vaak wordt in een later stadium een restauratieplan verwacht, dat is een uitgebreid document met de uitgangspunten van een plan tot verbouw of aanpassing, inclusief tekeningen van het ontwerp. Het werk hieraan moet zeer nauwkeurig plaatshebben, de opdrachten voor monumenten zijn uitdagend omdat er vaak niet zoveel bewegingsruimte is, kalque BNA kan u hierover vrijblijvend informatie verstrekken. Meer hier over en over monumenten in algemene zin kunt u vinden op monumenten.nl  er is ook een monumenten community een online forum voor professionals en eigenaars van monumenten.

vooroverleg

Indien regels in bestemmingsplannen en nota’s niet eenduidig zijn of men toch een afwijking wenst kan een vooroverleg vaak uitkomst bieden. Zo’n vooroverleg is eigenlijk een tussenstap die genomen kan worden vóór de vergunning wordt ingediend. Het is wel belangrijk om dan al beslagen ten ijs te komen, hoe beter uitgewerkt de plannen zijn hoe specifieker het antwoord van een gemeente.

welstand

Voor nieuwbouw en wijzigingen die buiten de vergunningsvrijezone vallen is er ook vaak een welstand die de schoonheid van de plannen beoordeeld, vaak is dit werk door gemeenten uitbesteed aan derden en anders is dit een onderdeel van het team vergunningen. Meestal is er een nota beschikbaar met de beoordelingscriteria waaraan een plan wordt getoetst. Het is zo dat een welstandscommissie een mening vormt aan de hand van het voorgelegde plan, ook hier geldt dat een plan het best ver uitgewerkt kan zijn en inspeelt op de gestelde toetsingcriteria zodat wijzigingen aan het uiterlijk, opgelegd door een welstandscommissie kunnen worden beperkt. De praktijk leert dat commissies per gemeente anders reageren.

bestemmingsplan

mocht de gemeente wel mee willen werken aan uw plannen, maar is die ruimte er niet binnen het huidige bestemmingsplan, dan kan de gemeente vaak met een zogenoemde kruimelontheffing kleine dingen toch toestaan. Zijn de wensen groter dan is er de mogelijkheid voor een procedure van het wijzigen van een bestemmingsplan. Dan gaan er veel andere dingen spelen zoals de parkeerdruk in een gemeente, of activiteitenbeleid dat betekend in de praktijk een uitdagend traject in samenwerking met de gemeente en betrokkenen, neem voor vrijblijvende informatie  over dit soort trajecten contact op met Kalque BNA.