wat kost een architect

Op deze pagina, wat kost een architect, willen wij een indruk geven hoe het honorarium van een architectenbureau zoals dat van ons is opgebouwd. Laten we voorop stellen dat elk bureau een expertise en prijs heeft die nogal kan verschillen. Wij hebben nu meer dan 11 jaar ervaring als fullservice bureau, dat houdt in dat wij een project begeleiden van de allereerste ideeën tot én mét oplevering. Dat geldt voor nieuwbouw maar ook voor bijvoorbeeld restauraties.

De opdracht wordt bij ons in alle gevallen opgedeeld in fases en op verzoek worden bijvoorbeeld de directievoering gedaan door de opdrachtgever zelf. Of wanneer de opdrachtgever zelf al sterke beelden heeft voor het ontwerp dan wordt dat minder uitgebreid uitgevoerd.

relatief lage prijzen

Wij zijn een fullservice architectenbureau en hebben contacten met verschillende aannemers, constructeurs, tekenaars en architecten met wie we veel samenwerken. Al deze ervaring maar flexibele samenwerkingen zorgen dat Kalque BNA zijn tarieven scherp kan houden. Door onze ervaring is het tekenwerk efficiënt en doelmatig. Architecten zijn wat ons betreft vakmensen die met oog voor detail en goed luisteren naar en samenwerken mét de opdrachtgevers. Door het betrekken van de architect bij de uitvoer van de bouw worden vaak extra kosten bespaard en kan er veel makkelijker gecommuniceerd worden. Het grote voordeel is een bouwkundig oog dat meekijkt tijdens de bouw en een goede voorbereiding verzorgd in de vorm van bestek of technische omschrijving en zo leidt tot minder meerwerk.

daar gaan we al, meerwerk?

Meerwerk bij nieuwbouw komt alleen voor als de opdrachtgever door voortschrijdend inzicht een wijziging aanbrengt in het plan, maar is dus beperkt. Bij renovaties en restauraties ligt dat gecompliceerder. Vaak komen bij het werk dingen in een gebouw aan het licht waar niet op gerekend is. Door de bouwkundige en bouwhistorische kennis weten wij die vaak te beperken, maar wij kunnen het nooit uitsluiten. Bij grootschalige restauraties, met specialismen voor herstel (denk aan zeventiende-eeuws stuc- en schilderwerk) kan dit oplopen tot 10-20%. Voor een grote, uitgebreide renovatie van een woning zonder monumentenstatus is het verstandig te rekenen met zo’n 10%.

honorarium

Op de pagina “werkzaamheden van een architect”staat een overzicht van de verschillende werkzaamheden. Het maakt voor het totaal honorarium natuurlijk uit of er sprake is van een totale of een deelopdracht. Maar ook het detailniveau en de wensen voor de afwerking of inrichting bepalen de prijs. In een gedetailleerd ontwerp van een kast gaan veel uren zitten, maar daar staat tegenover dat deze perfect past in het plan. Ook zijn restauraties van monumenten ingewikkelder omdat daar meer tijd in het maken van de plannen gaat zitten. Daarnaast zijn de welstand- en monumentencomités uitgebreider en de procedures, terecht, strenger.

oké, maar wat kost het nu

Wat kost een architect: Het honorarium van een architect, bij een volledige opdracht, ligt tussen de 8% en 14% van de bouwsom. Voor een volledige opdracht geldt globaal de onderstaande opbouw.

De eerste Fase – schetsontwerp en studie     10%

Fase 2 – voorlopig ontwerp                               15%

Fase 3 – definitief ontwerp                               20%

Fase 4 – omgevingsvergunning                       5%

Fase 5 – werk- bestektekeningen                    20%

Fase 6 – aanbesteding                                       5%

De 7e en laatste fase – uitvoering                   25%

De variatie tussen de 8% en 14% van de bouwsom is afhankelijk van het soort werk, als er hoge eisen aan duurzaamheid zijn, bijvoorbeeld bij passiefhuizen dan ligt het honorarium hoger, dat geldt ook voor restauratiewerk aan monumenten. Is het werk echter aan een eenvoudige nieuwbouwwoning of renovatie dan ligt de prijs weer lager.

hoe bepaal ik de bouwsom?

hieronder staan een aantal getallen om mee te rekenen, deze zijn indicatief en voor een casco oplevering. (voorjaar 2019) Afwerking en bijvoorbeeld bouwgrond en de inhuur van derden zijn hierin niet meegenomen.

voor nieuwbouw:

eenvoudig:  €1700 p/m²

hoog niveau: €2000 p/m²

voor renovaties:

eenvoudig: €1200 p/m²

hoog niveau: €1600 p/m²

voor restauraties van monumenten: €1800 – €2200 p/m²

kan ik ook dingen zelf doen?

Zeker! als er al ideeën zijn, blijf tekenen en zoeken, verzamel… dat helpt, en kan er voor zorgen dat met name in de eerste fases werk mogelijk niet nodig is. Daarnaast kunnen er altijd afspraken met aannemers gemaakt worden als een opdrachtgever zelf mee zou willen werken. Daarnaast kan het natuurlijk ook schelen als er een vertrouwde aannemer is waardoor geen of beperkt bouwtoezicht nodig is. Of dat dit door de opdrachtgever zelf (eventueel met een beetje hulp) gedaan wordt.

In alle gevallen kan er dan natuurlijk altijd een beroep op ons gedaan worden in een adviserende rol.

particulieren

Voor particulieren hanteren wij lagere tarieven omdat wij van mening zijn dat we juist daar een groot persoonlijk verschil kunnen maken en dat vinden we fijn. Wij zijn dan ook flexibel en kunnen snel schakelen, wat bij koop en verbouw vraagstukken een groot voordeel kan zijn. We werken door heel Nederland en België, bij grotere afstanden overleggen we graag met de klanten over reiskosten. Als dat nodig is zijn we ook beschikbaar in avond en weekend uren, want wij zijn er achter gekomen dat wij een heel persoonlijke band op bouwen met onze klanten. Daar staan wij dan ook voor, een mooie samenwerking. Wat kost een architect: Voor een indicatie van prijzen klik hier

ethiek

Kalque BNA staat voor betrouwbaar advies en begeleiding, daarnaast is uw privacy gegarandeerd. Wij nemen de door de BNA en het architectenregister vereiste regels in acht. Dat betekend ook dat wij onafhankelijk ons werk doen en u van ons integriteit en professionaliteit mag verwachten.

De gedragscode van de BNA vindt u hier

Meer over de wet op de architectentitel, onze rechten en plichten, hier